Grupa AŻołna
Flok
10 pkt.
Muszański
Nogawka
9 pkt.
Nykiel
Ziemba
8 pkt.
Siewierska-Żurek
Boczkowski
7 pkt.
Szurlej
Trygar
6 pkt.
Sołtys
Sołtys
5 pkt.
Sterkowicz
Łupkowski
4 pkt.
Sajdak
Trębacz
3 pkt.
Tomasik
Czarnecki
2pkt.
Pabisz
Furmanek
1 pkt.
Punkty
Żołna
Flok
10 pkt.
Liga 16/1 6/26/2 7/56/4 7/59
Muszański
Nogawka
9 pkt.
Liga 16/4 6/36/0 6/26/1 6/26/1 6/112
Nykiel
Ziemba
8 pkt.
1/6 2/64/6 3/6Liga 16/3 6/48
Siewierska-Żurek
Boczkowski
7 pkt.
Liga 16/3 6/23
Szurlej
Trygar
6 pkt.
2/6 5/70/6 2/6Liga 12/6 3/63
Sołtys
Sołtys
5 pkt.
4/6 5/7Liga 16/3 6/26/0 6/17
Sterkowicz
Łupkowski
4 pkt.
6/2 6/3Liga 15/7 3/66/3 6/17
Sajdak
Trębacz
3 pkt.
7/5 6/3Liga 16/2 4/6
mecz niedokończony
6/3 6/46
Tomasik
Czarnecki
2pkt.
1/6 2/63/6 4/63/6 2/63/6 2/62/6 6/4
mecz niedokończony
Liga 14
Pabisz
Furmanek
1 pkt.
1/6 1/65/7 1/60/6 1/63/6 1/63/6 4/6Liga 15

Grupa B        Punkty
Liga 2
Liga 2
Liga 2
Liga 2
Liga 2
Liga 2
Liga 2
Liga 2