Podsumowanie Zimowej Ligi Singlowej

Podsumowanie Zimowej Ligi Singlowej
 1. Tomasz Dziedzicki                        72 pkt.
 2. Robert Warzecha                          69 pkt.
 3. Bogusław Muszański                    65 pkt.
 4. Jan Żołna                                        62 pkt.
 5. Andrzej Guzik                                61 pkt.
 6. Radosław Łupkowski                    54 pkt.
 7. Arkadiusz Sterkowicz                   47 pkt.
 8. Zbigniew Szurlej                            46 pkt.
 9. Krzysztof Sajdak                            46 pkt
 10. Katarzyna Pabisz                           34 pkt.
 11. Natalia Furmanek                         33 pkt.
 12. Robert Kędzior                               33 pkt.
 13. Łukasz Rak                                      27 pkt.
 14. Paweł Potempa                               26 pkt.
 15. Nina Chrzanowska-Szczygielska 23 pkt.
 16. Bogusław Jaracz                              20 pkt.
 17. Marcin Trębacz                               16 pkt.
 18. Patrycja Rygiel                                15 pkt.
 19. Tomasz Grandus                             14 pkt.
 20. Marcin Okoński                              14 pkt.
 21. Grzegorz Zagórski                           12 pkt.
 22. Artur Różycki                                   11 pkt.
 23. Maciej Czyżowicz                              8 pkt.
 24. Bogdan Naszkiewicz                         7 pkt.
 25. Bartosz Jankowski                            6 pkt.
 26. Renata Żołna                                      6 pkt.
 27. Piotr Czyżowicz                                  5 pkt.
 28. Paweł Kurczyński                               5 pkt.