Podsumowanie Zimowej Ligi Deblowej

Podsumowanie Zimowej Ligi Deblowej
  1. M.Flok / J.Żołna                                       19 pkt.
  2. B.Muszański / A.Nogawka                      19 pkt.
  3. A.Nykiel / B.Ziemba                                 14 pkt.
  4. M.Sołtys / M.Sołtys                                  13 pkt.
  5. A.Siewierska-Żurek / W.Boczkowski    11 pkt.
  6. Z.Szurlej / A.Trygar                                  11pkt.
  7. K.Sajdak / M.Trębacz                                9 pkt.
  8. P.Tomasik / K.Czarnecki                           5 pkt
  9. R.Łupkowski / A.Sterkowicz                     4 pkt.
  10. K.Pabisz / N.Furmanek                              3 pkt.